» » » Waarom intuïtie tricky business is

Waarom intuïtie tricky business is

Intuïtie is hip, als het over persoonlijke ontwikkeling gaat, dan gaat het ook over intuïtie en dat snap ik ook heel erg goed. Wat zou het fijn zijn als we een stil stemmetje in ons hadden wat ons de waarheid zou vertellen, als we maar goed luisterden. Als we volgde wat het zei, zou dit alles opleveren wat ons hartje begeert en daar hangt dan vaak nog een soort moeiteloosheid aan, die we vaak niet echt kennen.

Op zich geloof ik wel in intuïtie en tegelijkertijd ben ik ook sceptisch. Als ik naar de meeste mensen kijk die zeggen intuïtief te leven, zijn ze niet per se succesvoller in het hanteren van de toekomst dan mensen die dat niet doen. Vaak zie ik wel meer rust bij hen en lijken ze gelukkiger. Dit is natuurlijk mijn perceptie en daarnaast komt het vermoedelijk doordat ze gewoon een beslissing nemen en niet eindeloos blijven tobben of ze iets wel of niet willen doen. Dat heeft dus misschien meer met de keuze van niet twijfelen en gewoon maar wat kiezen te maken dan met intuïtie.

We hopen allemaal op iets moeiteloos en misschien is dit ook zo bij intuïtie, echter wat er niet moeiteloos is, is het maken van onderscheid. Onderscheid tussen intuïtie, instinct en magische bewegingen. Als we iets heets vastpakken laten we los, we denken er niet over na, het is een helpende reactie maar om het nou intuïtief te noemen…

Je magische beweging is je kinderlijke strategie om met het leven om te gaan. In de eerste jaren van ons leven leren we reageren op de situatie zoals we hem thuis aantroffen. Zo leren we van een conflictmijdende moeder meestal dat we ons ongenoegen moeten bedekken met de mantel der liefde. Bij een vader die veel van huis is leren we misschien wel dat we beter ergens anders kunnen zijn dan thuis. Mijn magische beweging in nieuwe situaties is om een stapje terug te nemen en eerst eens te kijken wat er allemaal gebeurt: de eeuwige toeschouwer, zogezegd.

Om een voorbeeld te noemen: ik ging een paar maanden geleden kijken bij een mogelijke trainingslocatie. Het voordeel was dat hij gratis was, het nadeel dat het in een kraakpand was waar 12 mensen woonden. Ik wist eigenlijk meteen dat dit het niet ging worden. Tegen een paar anderen die daar wel nog wat wilde doen, zei ik nog zoiets als: ‘Mocht het nou goed lopen en ik zit verlegen om ruimte kom ik nog wel bij jullie terug.’

Laatst vroeg ik of ze die ruimte nog gebruikten en ze zei dat ze op de eerste dag al een probleem had: iemand wilde overdag slapen, dus of ze stil wilden zijn. Nu kan je dus zeggen dat ik intuïtief voelde dat dit geen succes zou gaan worden en dit werd door de werkelijkheid bevestigd. Echter, als je weet dat ik altijd eerst de kat uit de boom kijk, dan past dit ook weer erg in mijn straatje. Het niet aandurven was dus mijn automatisme, mijn magische beweging, die dit keer goed uitpakte.

Ze zeggen soms dat je eerste ingeving de beste is en met toetsvragen en andere, op kennis gebaseerde, problemen is dit denk ik wel zo. Bij complexere situaties: nieuwe mensen, nieuwe projecten, nieuw werk enzovoorts zou mijn advies wel zijn om onderscheid te maken tussen intuïtie en magische beweging. Beide heb je niet over hoeven nadenken alleen het effect is heel anders. Je magische beweging houdt je op je plek en in je comfortzone en is dus meestal de makkelijkste keuze. Intuïtie leidt je naar de plek waar je werkelijk heen wilt en helaas ligt die structureel buiten je comfortzone!

Zoals ik het vertel, lijkt het alsof het niet doen gelijk staat aan magisch en bij mij is dit ook zo. Ik weet alleen ook zeker dat je mensen kent die een andere magische beweging hebben. Zo ken ik mensen die bij die trainingsruimte juist meteen ‘ja’ hadden gezegd en er dan vol voor waren gegaan en geen seconde hadden gerust voordat ze alles met alle bewoners geregeld en afgestemd hadden. Bij hen is dit hun magische beweging. Het een keer laten zitten of rustig een avond een boek lezen is voor hen veel meer een uitdaging en buiten hun comfortzone dan ‘ja’ zeggen tegen een, in dit geval onzalig, project.

Wellicht voel je soms een enorme sturing vanuit je intuïtie, maar controleer eerst eens of die ‘hunch’ niet je gebruikelijke pad is. Vermoedelijk heb je dan met je automaat te maken! Probeer dan eens het tegenovergestelde: zeg eens nee als je altijd ja zegt, of andersom. Misschien is het dan geen intuïtie maar je komt zeker op nieuwe plekken en bij nieuwe ervaringen! Heet ze van harte welkom.