Wat is het?

Systemisch Spelen is gebaseerd op Systemisch Werk en (familie)opstellingen. In tegenstelling tot ‘gewone’ opstellingen staat bij Systemisch Spelen iedereen centraal; er is dus geen onderscheid tussen vraagstellers en representanten.

Systemisch Spelen is een spel van onderzoeken, ontdekken, ervaren, voelen en doorleven. Tijdens deze avond stel je jezelf vragen als:

  • Hoe verhoud ik me tot mijn ouders, vrienden of (aanstaande) partner?
  • Hoe voelt het contact met mezelf, mijn missie, mijn verlangens en mijn angsten?
  • Welke gebieden stromen lekker en welke vragen nog wat aandacht?

Systemisch Werk gaat er vanuit dat we in ons gezin van herkomst een rol op ons hebben genomen. Nu we ouder zijn, zijn we ook onderdeel van andere systemen zoals werk, sportvereniging, vriendengroep en PLAY. In die nieuwe systemen nemen we vaak dezelfde rol op ons als vroeger, thuis. We zijn al snel weer de redder, de stoere, de leider of het slachtoffer. Soms zijn deze rollen helpend, maar vaak ook niet.

Systemisch Spelen geeft inzicht in wat die rollen je brengen en kosten. Door ruimte te geven aan wat er in je leeft en dit echt aan te kijken, kun je bepalen of je deze rollen nog wil aanhouden. Door deze rollen te aanvaarden of los te laten, ontstaat er ruimte voor iets nieuws.

Wat gaan we doen?

Systemisch Spelen doen we rondom een thema: je gezin van herkomst, je missie in het leven, liefdesrelaties, aankomen op aarde, je plek vinden.

We gaan verschillende, korte oefeningen doen. Je doet ze alleen, in tweetallen of in kleine groepjes. Veelal neem je om de beurt ‘rollen’ aan voor de ander. Vaak zal het gaan over hoe je je verhoudt tot bepaalde mensen of interne stukken.

Voor wie is het?

Voor mensen die willen onderzoeken hoe het intern voor hen werkt. Systemisch spelen is een diepgaande maar laagdrempelige manier om kennis te maken met Systemisch Werk en (familie)opstellingen.

Wat kost dat?

Systemisch Spelen kost €17,50.
Tickets zijn te koop vanaf de evenementpaginas.
Volg hiervoor de links hiernaast.

Wie ben ik?

Voor informatie over mij, klik hier.

Hoelaat en waar?

19:30 - 22:00 (inloop vanaf 19:15)

Overvecht-Noord.
Precieze lokatie volgt na aanmelden.

Wanneer?